Teacher's day

20231020_1200453.jpeg
1697787498379.jpeg
පාසල ආරම්භ වූ දිනය 1902
පාසල රජයට පවරා ගත් දිනය 1960.07.17
ජාතික පාසලක් වූ දිනය 2020
පාසල් වර්ගය 1C
පාසල් අංකය 01293
සංගණන අංකය 01503
පාසල සතු භුමියේ ප්‍ර‍මාණය අක්කර 5
පාසල පිහිටි පළාත බස්නාහිර 
දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ 
කලාපය මිනුවන්ගොඩ 
කොට්ඨාසය මිනුවන්ගොඩ 
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය මිනුවන්ගොඩ 
ග්‍රාම සේවක වසම කොටුගොඩ
ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාස අංකය 119/1 
මුළු ශ්‍රේණි ගණන 8
මුළු පන්ති ගණන 22
2019 ජූනි මාසයට මුළු ශීෂ්‍ය ගණන 904
2019 ජූනි මාසය වන විට මුළු ගුරුවරුන්ගේ ගණන 40
පාසලේ වර්ණය  කහ, මෙරොන්