පාසලේ ඉතිහාසය

Teacher's day

20231020_1200453.jpeg
1697787498379.jpeg

1902 - වර්ෂයේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රභූවරයෙතු වූ දොන් දානියෙල් පෙරේරා සෙනෙවිරත්න මහතාගේ මහඟු කැපවීම මත තාවකාලික ගොඩනැගිල්ලක් තුළ කොටුගොඩ බෞද්ධ පාඨශාලාව ආරම්භ විය.

 

1905 - වර්ෂයේ අප්‍රියෙල් 14 දින ප්‍රථම විදුහල්පතිනිය වූ   බී.එන්.පෙරේරා  මහත්මියගේ සේවා කාලය තුළ මෙම පාඨශාලාව ආධාර ලබන පාසල් සංඛ්‍යාවට ඇතුලත් කෙරිණි.

 

1925.10.01- දින මිශ්‍ර පාසලක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී.

 

1929.09.16- දින ප්‍රථම ස්ථීර ගොඩනැගිල්ල විවෘත විය.

 

1937 - වර්ෂයේදී තවත් තාවකාලික ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සහ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම ආරම්භ කරන ලදී.

 

1955 - වර්ෂයේදී ˝ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය ˝ ලෙස නම් කෙරිණි.

 

1960.07.17 - දින විද්‍යාලය රජයට පවරා ගන්නා ලදී.

 

1963 - වර්ෂයේදී මහා විද්‍යාලයක තත්වයට උසස් විය. ඉඩ කඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා ප්‍රාථමික පන්ති උදේ වරුවේද පශ්චාත් ප්‍රාථමික පන්ති සවස් වරුවේද පවත්වන ලදී.

 

1965 - වර්ෂයේදී නව ඉඩමක තාවකාලික ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කර පශ්චාත් ප්‍රාථමික පන්තියද උදේ වරුවේ පැවැත්වීමට කටයුතු යෙදිනි. සැප්තාම්බර් මස මහා විද්‍යාලය වන ස්ථීර ගොඩනැගිල්ල ඉදි විය.

 

1970 - වර්ෂයේදී ප්‍රාථමික පාඨශාලාව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයක් බවට පත්කරන ලදී. මේ වන විට 10 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවති අතර නව ගොඩනැගිලි 3 ක් , ළිඳක් සහ වැසිකිලියක් ඉදි කර තිබුණි.

 

1970.09.02 - වන දින කඵගලින් නිම කරන ලද බිත්ති සහිතව විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන ලදී.

 

1979 - වර්ෂයේදී ශ්‍රී රාහුල කණිෂ්ට විදුහල්පති ලෙස පත්වීම ලැබූ  පී.ආර්.සෙනරත් බණ්ඩාර මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ රතු කුරුස ඒකකයක්ද , පෝතක බාලදක්ෂ හා ජේ්‍යෂ්ඨ බාලදක්ෂ කණ්ඩයන්ද ආරම්භ කෙරිනි. මහවැලි, කැළණි හා වලවේ යන නිවාස 3 ක් යටතේ ප්‍රථම නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල පැවැත්වූයේද මෙම වකවානුවේදීය.

 

1990 - වසරේදී පාසල් ගීය නිර්මාණ විය.

 

1991.04.05 - දින ශ්‍රී රාහුල මහා විද්‍යාලයත්   ශ්‍රී රාහුල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයත් ඒකාබද්ධ කෙරිණි.

 

1998 - වර්ෂයේදී  මෙම පාසල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් පාසල් දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට (ඩී.එස්.ඩී.ව්‍යාපෘතියට ) ඇතුලත් විය.

 

2000.09.15 - දින නව පරිගණක ඒකකය සිසු අයිතියට පවරන ලද අතර 20' x 40' කාමරයක් තුළ පුස්තකාලය ප්‍රතිසංවිධානය කරන ලදී.

 

2008.01.30 - දින තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරිණි.

 

2013.12.03 -  එම්.එච්.වී.උපාලි සෝමසිරි විදුහල්පති තුමාගේ  මූලිකත්වයෙන් ඉදිකරන ලද  නව බුදු මැදුර විවෘත කරන ලදී.

 

2014 - ශ්‍රී රාහුල මහා විද්‍යාලයත් ශ්‍රී රාහුල  ප්‍රාථමික විද්‍යාලයත්  එකිනෙකින් වෙන් වූ පරිපාලන ඒකක 2 ක් බවට පත් විය.විදුහලේ විදුහල්පති ලෙස පත්ව ආ ඒ.විපුලසිරි මහතාගේ සංකල්පයට ගණිතය හා විද්‍යාව විෂයයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීම් ආරම්භ කළ අතර බාලක නිල ඇඳුමේ වර්.ණයද සංශෝධනය විය.

 

2015.04.22 - දින මහල් 2 කින් යුත් මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට පවරන ලදී.මෙම වර්.ෂයේ දී මෙතෙක් විද්‍යාලයට ගැටළුවක් ව තිබූ ජලය අර්බුදය නිමා කරමින් නව ජල නල පද්ධතිය විවෘත කරන ලද අතර නව කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයක් ද පත් කර ගන්නා ලදී.