නිර්මාතෘවරු

Teacher's day

20231020_1200453.jpeg
1697787498379.jpeg

එදා පාසල පොල් අතු සෙවිලි කල බිත්ති නැති කුඩා මඩුවක පවත්වාගෙන ගිය අතර 1937 තවත් තාවකාලික ගොඩනැගිල්ල්ක්  ඉදි කෙරිණ.

 

දිනෙන් දින සිසුන් වැඩිවෙත්දී නව ගොඩනැගිල්ලක අවශ්‍යතාවය දැනුණු අතර ප්‍රදේශයේ දානපති ප්‍රභූවරයකු වූ දොන් දානියෙල් පෙරේරා සෙනෙවිරත්නගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ලැබුණූ ඉඩමක  නව 1902 දී නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට යෙදුණි. ඒ සදහා ගම්වැසියන්ද ශ්‍රමයෙන් දායක විය. 

 

එ‍සේම අද පවතින තත්ත්වයට පාසල දියුණූ වීමට බොහෝ පිරිසක් කැපවීම් සිදු කළ අතර මුල්ම ක‍ාලයේ මහත් කැපවීමක් සිදු කළ පිරිසක් ‍ ලෙස පහත නම් සඳහන් කළ හැක.

 

  • අතීතයේ සිටි විදුහල්පතිවරු හා ගුරු මන්ඩලය

  • 1905 සිට පාසලේ ප්‍රදානියා බී.එන්.පෙරේරා මහත්මිය කෝට්ටේ ඉස්කෝලේ හාමිනේ

  • 1925 11 10 විදුහලේ විදුහල්පති ජේම්ස් ප්‍රනාන්ඩු මහතායි

  • 1937 ඩී.ඩී.ඇස්.කුලසේන මහත්මා

  • 1951 ල.නමත්තානන්ද මහතායි